Směrnice řízení jakosti

První moravská obchodní společnost s.r.o. má propracovaný a funkční systém řízení a kontroly jakosti:

Identifikace

Důležitý aspekt je samotná identifikace, ke kterému dodavateli daný produkt náleží. Naše produkty jsou jasně a srozumitelně značeny jak na balení tak i na jednotlivých nenormalizovaných šroubech.

Nákres identifikace šroubu

Na hlavě šroubu lze jasně vidět značku 1M která usnadňuje identifikaci (První moravská).

Kvalitu výrobků

Prvotní výběr výrobce je uskutečněn s důrazem na kontrolní mechanismy všech výrobních procesů. Provádíme povinné i nepovinné zkoušky a certifikace. Kvalitu jednotlivých sérií výrobků primárně testujeme vlastní kontrolní činností, jakožto i ve spolupráci se SZU Brno a TZUS Praha. Na výrobky podléhající zákonnému posouzení shody máme vypracovány Stavebně technická osvědčení a Certifikáty.

© 2011 První moravská obchodní společnost s.r.o.