Environmentální směrnice

Naše společnost má environmentální politiku obsaženu jako jednu z důležitých součástí hlavních cílů firmy. Považujeme ji za důležitý prvek strategie firmy.

První moravská obchodní společnost s.r.o. vnímá potřeby společnosti jako takové a chce přispívat ke zlepšení životních podmínek. Konkrétně podporujeme zkvalitnění životního prostředí:

© 2011 První moravská obchodní společnost s.r.o.